Hotline: 096 302 9988

Hỗ trợ: 096 302 9988

sales@hoachat.com.vn

ĐTM là gì? Cách lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

14/08/2021

Đối với các doanh nghiệp, chủ đầu tư thì việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi thực hiện một dự án nào đó ở Việt Nam là điều bắt buộc cần phải làm. Vậy bạn có biết ĐTM là gì? Vai trò, ý nghĩa và cách lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM ra sao không? Cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời qua nội dung bài viết dưới đây nhé!

ĐTM là gì?

ĐTM là gì?

ĐTM là gì?

ĐTM còn có tên tiếng anh là EIA - Environmental Impact Assessment. ĐTM hay đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động của một dự án đầu tư cụ thể đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai thực hiện dự án đó.

Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, việc đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị dự án (Khoản 2 Điều 19).

Vai trò của việc lập báo cáo ĐTM 

- Lập báo cáo ĐTM là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về tình trạng chất lượng môi trường của nơi triển khai dự án, tạo sự chủ động trong vấn đề bảo vệ môi trường nơi dự án được thực hiện.

- Giúp doanh nghiệp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, là bằng chứng cho sự chịu trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp nếu sau khi hoạt động dự án không còn đạt được tiêu chuẩn như hồ sơ ban đầu đã xin cấp phép.

- Là công cụ quản lý môi trường mang tính chất phòng ngừa, giúp cho cả dự án và môi trường đều phát triển bền vững.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

- Giúp doanh nghiệp, chủ đầu tư lựa chọn được phương án tốt để khi triển khai dự án có thể hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến môi trường và đạt các tiêu chuẩn môi trường theo quy định của nhà nước.

- Giúp nhà quản lý nâng cao chất lượng của việc đưa ra quyết định: Lập báo cáo ĐTM giúp doanh nghiệp xác định được ngay từ đầu những ảnh hưởng của dự án đến môi trường và biết được sự ảnh hưởng này có vượt quá chỉ tiêu quy định của nhà nước không. Từ đó làm căn cứ để các cấp có thẩm quyền xem xét và đưa ra quyết định có cấp phép hoặc phê duyệt cho dự án triển khai hay không.

- Là cơ sở đối chiếu khi cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có thể đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của chủ đầu tư.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM gần như là bước cuối cùng trong hồ sơ xin cấp phép của mỗi doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án để quyết định xem dự án đó có được thông qua không.

Ý nghĩa của đánh giá môi trường ĐTM

- Hợp thức hóa quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án, đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội luôn song hành với bảo vệ môi trường.

- Khuyến khích quy hoạch dự án tốt hơn.

- Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc đầu tư, duy trì để phát triển lâu dài.

- Giúp nhà nước, doanh nghiệp đầu tư và cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ hơn.

Những cơ sở pháp lý được áp dụng khi lập báo cáo ĐTM

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH2013 được ban hành ngày 23/06/2014.

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo ĐTM và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 - Thông tư 27/2015/TT- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 29/05/2015 quy định về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Các đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

Theo Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định, các đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

- Những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ như dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ, dự án dầu khí, dự án liên quan đến thủy lợi, giao thông, xây dựng,…

Hệ thống thủy điện

Dự án thủy điện quốc gia

- Các dự án sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, vườn quốc gia, khu du tích lịch sử,….

- Các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường như dự án về cơ khí, luyện kim, điện tử, năng lượng phóng xạ, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác rừng,…

- Các dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp hoặc nâng công suất của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đã đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc đã được phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng đã nêu phía trên.

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện báo cáo ĐTM, các doanh nghiệp, chủ đầu tư phải tiến hành tham vấn UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi triển khai dự án cũng như các tổ chức, cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án.

Đối với những doanh nghiệp đã đi vào hoạt động mà chưa lập báo cáo ĐTM thì phải tiến hành bổ sung ngay đề án bảo vệ môi trường một cách chi tiết, tránh vi phạm pháp luật.

Danh sách các hồ sơ cần thiết phải nộp để lập báo cáo ĐTM

Các hồ sơ cần nộp để lập báo cáo ĐTM

Các hồ sơ cần nộp để lập báo cáo ĐTM

- Kết quả đo đạc hiện trạng môi trường nơi triển khai dự án: Với từng dự án cụ thể (dự án mới, thuê xưởng hoặc mở rộng quy mô,…) thì khu vực lấy mẫu đo sẽ khác nhau, thông thường là các khu vực sau:

 • Với dự án chưa xây dựng: Không khí xung quanh đầu và cuối hướng gió
 • Với dự án thuê xưởng hoặc nâng công suất, mở rộng quy mô: Không khí, khí thải xung quanh xưởng và ở trong xưởng
 • Mẫu đất trong khu vực triển khai dự án
 • Mẫu nước mặt tiếp nhận nước thải từ dự án

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư

- Hợp đồng thuê đất, nhà xưởng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Giấy phép xây dựng

- Bản vẽ hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thoát nước mưa

- Dự án đầu tư/ Báo cáo nghiên cứu khả thi

Đó là một số hồ sơ bắt buộc phải có, ngoài ra, tùy từng trường hợp mà sẽ bổ sung thêm một số hồ sơ khác như:

- Với công ty nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp hoặc khu công nghệ cao, hồ sơ cần bổ sung thêm là hợp đồng đấu nối nước thải và các giấy tờ liên quan đến hoạt động của dự án trong những khu này.

- Với những khu vực chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì hồ sơ cần bổ sung thêm giấy thỏa thuận địa điểm.

Quy trình lập báo cáo ĐTM

Sau khi đã xác định được những hồ sơ cần có để lập báo cáo ĐTM, doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng và thủy văn nơi triển khai dự án.

- Điều tra, khảo sát và thu nhập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, tình hình kinh tế – xã hội.

- Khảo sát, đo đạc, thu mẫu và phân tích các mẫu đất, nước, không khí trong và xung quanh khu vực dự án.

Tiến hành điều tra, khảo sát khu vực thực hiện dự án

Tiến hành điều tra, khảo sát khu vực thực hiện dự án

- Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực thực hiện dự án và đánh giá hiện trạng môi trường ở đây.

- Xác định các nguồn khí thải, nước thải, chất thải rắn và tiếng ồn của dự án. Đồng thời thống kê, phân tích, thu nhập, đánh giá nhanh các loại chất thải sẽ phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.

- Đánh giá mức ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm nêu trên đến môi trường thiên nhiên, con người, xã hội nơi thực hiện dự án.

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm cũng như hạn chế tác động của những nguồn này đến môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.

- Xây dựng các phương án quản lý môi trường trong quá trình hoạt động của dự án và dự phòng những sự cố môi trường có thể xảy ra.

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của dự án.

Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn

Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn

- Tham mưu ý kiến UBND và UBMTTQVN phường, xã, thị trấn nơi dự án được triển khai

- Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM

Những vấn đề cần lưu ý trong báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo Phụ lục 2.2 và 2.3 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để biết rõ hơn về việc lập báo cáo, bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn căn cứ vào phụ lục này.

- Nếu thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM thì chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư cần đọc kỹ thông tin và rà soát lại toàn bộ nội dung trong báo cáo vì có nhiều trường hợp, khi dự án đi vào hoạt động thì quy trình sản xuất, danh mục máy móc, thiết bị lại không đúng như những gì ghi trong báo cáo ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đó thực hiện sai cam kết và sẽ bị xử phạt pháp lý với mức phạt không hề nhỏ. Các thông tin mà chủ đầu tư cần đọc kỹ là:

 • Tên dự án
 • Địa điểm triển khai dự án
 • Quy mô xây dựng dự án, diện tích đất cần dùng của dự án và diện tích từng hạng mục công trình
 • Số lượng cán bộ công nhân viên làm việc khi thực hiên dự án cùng với thời gian và số ca làm việc
 • Quy trình hoạt động sản xuất sau khi dự án hoàn thành
 • Công suất sản xuất
 • Danh mục các loại máy móc, thiết bị của dự án
 • Các loại nguyên liệu, nhiên liệu và hóa chất sử dụng
 • Các biện pháp giảm thiểu tác nhân ô nhiễm như nước thải, chất thải rắn, khí thải,…

Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM trong trường hợp nào

Lập lại báo cáo ĐTM trong trường hợp nào

Lập lại báo cáo ĐTM trong trường hợp nào

Theo quy định tại điều 15 NĐ 18/2015/NĐCP, báo cáo ĐTM cần lập lại trong các trường hợp sau:

- Không triển khai dự án trong 24 tháng kể từ thời điểm ký quyết định phê duyệt ĐTM

- Thay đổi địa điểm thực hiện dự án

- Bổ sung thêm hạng mục đầu tư có quy mô hoặc công suất tương đương với các dự án thuộc phụ lục II NĐ 18/2015/NĐ-CP.

- Thay đổi quy mô, công suất, nguyên liệu, hóa chất sử dụng,… khiến cho các công trình bảo vệ môi trường được xây dựng ban đầu không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường phát sinh.

- Theo đề nghị của chủ dự án đầu tư.

Tổ chức có quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Theo khoản 1 điều 14 của nghị định số 18/2015/NĐ-CP, các tổ chức có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thường là những dự án có quy mô lớn hoặc nằm trên địa phận của 2 tỉnh trở lên hoặc không xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Có thẩm quyền với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh mình, trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ và cơ quan ngang Bộ.

Việc thẩm định báo cáo ĐTM được thực hiện bởi hội đồng thẩm định gồm ít nhất 7 thành viên do người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo ĐTM thành lập.

Thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM

Theo khoản 2 điều 14 của nghị định số 18/2015/NĐ-CP,  các mốc thời gian thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM được quy định như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường có thời hạn tối đa là 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.  Với những dự án phức tạp thì thời hạn thẩm định tối đa là 60  ngày làm việc.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường có thời hạn thẩm định tối đa là 30 ngày làm việc.

Trên đây là một số thông tin quan trọng về ĐTM là gì và những vấn đề liên quan đến việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM. Hy vọng rằng đó sẽ là những thông tin hữu ích để các chủ đầu tư và doanh nghiệp có thể xin phê duyệt triển khai dự án của mình một cách thuận lợi và đúng luật. Để xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa hơn, các bạn hãy truy cập vào website https://ammonia-vietchem.vn/ của chúng tôi nhé.

Xem thêm

Đánh giá - Bình luận
Nhận xét đánh giá

Không được bỏ trống

Không được bỏ trống

Không được bỏ trống

Danh mục tin tức

Vui lòng đợi

Chúng tôi sẽ liên hệ tới bạn sớm nhất có thể

Có lỗi hệ thống, vui lòng thử lại sau, xin cảm ơn!.

096 302 9988